Sarah Shahi

Sarah Shahi Headshot

Birth Date: January 10, 1980

Age: 41 years old

Birth Place: Euless, Texas

News about
Sarah Shahi