Lenny Kravitz

Lenny Kravitz Headshot

Birth Date: May 26, 1964

Age: 57 years old

Birth Place: New York, New York

News about
Lenny Kravitz