Desus & Mero

Desus & Mero (Showtime)

Talk

Desus Nice and The Kid Mero give their takes on politics, sports and entertainment.

where to watch Desus & Mero

2019Talk Show2 Seasons