Desus & Mero

Desus & Mero - Showtime

2019

Talk

Desus Nice and The Kid Mero give their takes on politics, sports and entertainment.

News about
Desus & Mero