150160_3507r2

John Schneider & Emma Slater

ABC/Craig Sjodin